cele trei comoriCele Trei Comori ale vieţii sunt: jing (esenţa), qi (energia) şi shen (spiritul). Asemenea aspectelor yin şi yang, cele Trei Comori sunt elemente diferite şi totuşi absolut interdependente.

Spre deosebire de energiile yin şi yang, care pătrund atât în lumea inanimată, cât şi în cea animată, esenţa (Jing 精), energia (Qi ) şi spiritul (Shen ) sunt asociate cu viaţa, mai ales cu viaţa oamenilor. Acestea includ cele trei niveluri fundamentale ale existenţei pentru toate fiinţele: fizic, energetic şi mental.

Cele Trei Comori sunt considerate a fi daruri preţioase oferite de Tao, moştenirea naturală a vieţii oferită tuturor fiinţelor la naştere, iar forţa şi echilibrul lor relativ determină sănătatea şi longevitatea umane.

Având în vedere rolul lor principal atât în taoismul filozofic, cât şi în cel practic, ne putem referi la cele Trei Comori ca fiind „Treimea Taoistă”. Împreună cu aspectele yin şi yang şi cu cele Cinci Activităţi Elementare, acestea alcătuiesc baza teoretică a diagnosticării şi terapiei medicale chineze, ca şi a artelor marţiale şi a meditaţiei chineze.